LOGO Norrby Muskelvård

Om Norrby Muskelvård

Sedan många år jobbar jag heltid som massageterapeut, dels ute på företag och dels på min egen mottagning. Härigenom har jag skaffat mig en bred erfarenhet av
varierande smärtproblematik .

När du kommer till mig pratar vi igenom dina eventuella problem, och vilken behandling som är lämpligast. Jag månar om varje kund och blandar de olika metoderna i min repertoar för bästa resultat.

Tekniker jag använder förutom massage: koppning (immunförsvarsstärkande bindvävsmassage), triggerpunktsbehandling, TuiNa massage, akupressur, töjning -PNF samt råd om egenvård i form av träning och stretchning.

I egenskap av akupunktör med AcuNovatekniken kan jag nu också behandla ögonsjukdomar, gula fläcken (AMD), starr, rinnande ögon - för att bara nämna några.
Med den här metoden stoppas synförsämringen i de flesta fall samt kan synen också bli bättre. 

Metoden hjälper mycket bra vid alla typer av smärta, akuta eller av mer långvarig karaktär. Ca 85 % av alla smärtpatienter får bra lindring eller blir besvärsfria.

Nu kan jag också erbjuda Mindful Tappingbehandlingar om du upplever dig stressad, oroad, har sömnproblem, ångest eller andra känslomässiga problem.
I dessa Coronatider är det här en väldigt bra behandling eftersom den går att genomföra utan fysisk kontakt, om man skulle föredra det, via Skype eller liknande forum.

 Mina utbildningar: 

  • Vid Hälsotekets Alternativmedicinska utbildningar i Göteborg och av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör (dec 2006)
  • Cupping massage för Irena Lutwika (2007)
  • TuiNa massage (2008)
  • TuiNa manipulering (2009)
  • Mobilisering och manipulation vid Ahlstrands praktik i Karlstad (2010)
  • AcuNova - Akupunktur 2000 för Boel Akupunktur Dk, i Stockholm (juni 2013)
  • AcuNova - Aculine fördjupningskurs för Boel Akupunktur Dk, i Stockholm (okt 2014)
  • MT Mindful Tapping (februari 2020) för Center för Energipsykologi, Ann-Sofi och Kjell Forsberg


Jag är medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och innehar patient- och ansvarsförsäkring. Har FA-skattsedel.

Länkar du kan gå in på och läsa mer: 
www.mindfultapping.se